News / Blog

Så tar du hand om dina nya tandimplantat: Praktiska tips för eftervård

14 oktober, 2021

Tandimplantat

Tandimplantat är en fantastisk lösning för att återställa ett naturligt utseende och funktion hos dina tänder. Efter att ha genomgått en tandimplantatbehandling är det viktigt att ta hänsyn till eftervård för att säkerställa långvarigt resultat och optimal hälsa för dina tänder och tandkött. I det här inlägget kommer vi att ge dig några praktiska tips för eftervård av dina nya tandimplantat.

Varför är eftervård viktigt för dina tandimplantat?

Att ta hand om dina tandimplantat efter att de har placerats är avgörande för att säkerställa deras framgång och hållbarhet på lång sikt. Eftervården hjälper till att minimera risken för komplikationer såsom infektioner och frakturer samt främjar läkningsprocessen.

Praktiska tips för eftervård av dina tandimplantat

Följ noggrant de eftervårdsinstruktioner som din tandläkare ger dig

Efter din tandimplantatbehandling kommer din tandläkare att ge dig specifika instruktioner om hur du ska ta hand om dina implantat. Det är viktigt att följa dessa instruktioner noggrant för att säkerställa optimal läkning och hälsa för dina implantat.

Borsta tänderna och använd tandtråd regelbundet

Trots att tandimplantat inte är benägna för karies, är det fortfarande viktigt att hålla dem rena genom daglig borstning och användning av tandtråd. Använd en mjuk tandborste och var försiktig så att du inte skadar tandköttet runt implantatet.

Besök din tandläkare regelbundet

Regelbundna besök hos din tandläkare är viktiga för att övervaka hälsan hos dina tandimplantat och upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede. Din tandläkare kan också ge dig ytterligare råd och rekommendationer för eftervård.

Det du absolut ska undvika när du har tandimplantat

Att ha tandimplantat innebär att du måste vara särskilt försiktig med vissa aktiviteter och vanor för att undvika komplikationer och säkerställa en framgångsrik läkningsprocess. Här är några saker du bör undvika:

Undvik att bita eller tugga på hårda föremål

Hårda föremål kan orsaka skador på implantatet eller det omgivande tandköttet. Undvik därför att använda tänderna för att öppna förpackningar eller bita på hårda föremål som kan bryta dina tänder.

Avstå från att röka eller använda tobaksprodukter

Rökning kan fördröja läkningsprocessen och öka risken för infektioner efter tandimplantatbehandling. Det är bäst att undvika tobaksprodukter helt för att säkerställa optimal hälsa för dina implantat och tandkött.

Begränsa alkoholkonsumtionen

Överdriven konsumtion av alkohol kan påverka läkningsprocessen negativt och öka risken för komplikationer. Försök att begränsa alkoholkonsumtionen under den initiala läkningsperioden för att främja en snabbare och smidigare läkning.

Din tandläkare för tandimplantat i Stockholm

Swedish Dental är en ledande tandklinik i Stockholm som är specialiserad på tandimplantat och erbjuder högkvalitativ tandvård till patienter över hela regionen. Med sitt fokus på kvalitet, komfort och säkerhet är Swedish Dental känt för sin expertis och erfarenhet inom tandimplantatbehandlingar. Efter att ha genomgått en tandimplantatbehandling hos Swedish Dental är det viktigt att följa rätt eftervårdsrutin för att säkerställa långvarigt resultat och optimal hälsa för dina tänder och tandkött. Efter att ha genomgått en tandimplantatbehandling hos Swedish Dental är det viktigt att ge dem rätt eftervård för att säkerställa långvarigt resultat och optimal hälsa för dina tänder och tandkött.

FAQ

Det är bäst att hålla sig till en mjuk kost under de första veckorna efter implantatbehandlingen för att underlätta läkningsprocessen. Din tandläkare kommer att ge dig vägledning om när det är lämpligt att gradvis återgå till din normala kost.

I Stockholm finns det flera tandläkarpraktiker och kliniker som erbjuder tandimplantatbehandlingar. Swedish Dental är en av de ledande klinikerna som specialiserat sig på tandimplantat i Stockholm. Med sin erfarna personal och moderna teknik kan de erbjuda högkvalitativa tandimplantatbehandlingar som är skräddarsydda för varje patients unika behov. Kontakta oss redan idag för att boka in en konsultation.

De vanligaste komplikationerna efter tandimplantatbehandling inkluderar infektioner, felaktig läkning, och frakturer i implantatet eller omgivande ben. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och kontakta din tandläkare om du upplever några ovanliga symtom eller besvär.

Så tar du hand om dina nya tandimplantat: Praktiska tips för eftervård2024-06-13T11:39:14+01:00

Steg för steg – Tandimplantat hos oss

14 oktober, 2021

Tandimplantat

Tandimplantat är en revolutionerande behandling inom odontologin hos rätt patienter. Implantat kan permanent ersätta en eller flera tänder i käken genom fixturer som skruvas ner i käkbenet. Det första steget på vägen mot ett nytt leende med tandimplantat är en undersökning och behandlingsplan som görs hos en av våra duktiga tandläkare. När hen har presenterat alla dina behandlingsalternativ och bedömer att tandimplantat är möjligt för dig kan behandlingen påbörja.

Riskundersökning innan installation av tandimplantat

Det första som görs inför en tandimplantatinstallation är en undersökning av dina besvär och önskemål samt munhälsa, benmängd och benkvalitet var tandimplantat önskas. Med hänsyn till möjliga risker med tandimplantat är detta en viktig del för att se till att förutsättningarna är så goda som möjligt. Helst ses inga sjukdomar i munnen om det är fallet kan det innebära att man behöver nödvändiga tandbehandlingar innan den önskade behandlingen påbörjas. Det ska finnas möjlighet för dig att läka in implantaten och du ska kunna ”ta hand om” dina implantat. Du ska därför ha rätt ålder, inte vara för skör och inte heller purung. Unga patienter under 18 år anses inte aktuella för tandimplantat då käkarna inte vuxit klart ännu. Rökstopp brukar också rekommenderas för att förbättra prognosen för läkningen av implantatet i benet.

Efter att tandläkaren gjort sin bedömning och gett behandlingsalternativ anpassat till dina förutsättningar kan du själv fundera om du har ekonomin, tiden att vänta på att implantatet ska läka in i benet och möjligheter att komma på uppföljningarna som behandlingen innebär.

Riskundersökning innan installation av tandimplantat

Kirurgisk placering av implantatet

När du gått med på att genomföra operationen är nästa steg den kirurgiska installationen av första delen av implantatet. Under denna procedur öppnar tandläkaren tandköttet för att exponera käkbenet och borrar sedan ett hål där implantatet ska placeras. Implantatet består vanligtvis av titan eller liknande material som är biokompatibelt med kroppen. När implantatet är på plats, sys tandköttet igen över det och en läkningsperiod på flera månader inleds.

Läkningsperiod och osseointegration

Under ungefär 2-4 månader behöver implantatet läka. Denna tid ger förutsättningar för implantatet att stabiliseras i käkbenet genom en process som kallas osseointegration. Detta är en avgörande fas som ger en långvarig stabilitet för den framtida protesen. Under läkningsperioden kan en tillfällig protes placeras över implantatet för att bibehålla estetik och funktion.

Återbesök och slutlig anpassning

När implantatet bedöms vara stabilt kan äntligen den slutliga protetiska ersättningen av tanden placeras ovanpå fixturen. Den permanenta protesen kan vara en individuell krona för enstaka tandersättning, en brygga för att ersätta flera angränsande tänder eller en avtagbar protes som fästs på flera implantat. Tandläkaren kommer att kontrollera att protesen passar korrekt och justera den vid behov för att säkerställa optimal funktion och bekvämlighet. Sammanfattningsvis är en tandimplantatinstallation – för rätt patient – en effektiv metod för att ersätta förlorade tänder och återställa utseende och funktion. Tveka inte att kontakta oss om du tycker att implantat låter som något för dig!

FAQ

Operationen för att placera fixturen i käkbenet går relativt snabbt, från 1-2 timmar. Tiden för läkning är dock längre. Generellt sett tar hela processen 2-4 månader då implantatet ska stabiliseras med hjälp av osseointegration.

Applikationen av veneers kan potentiellt leda till tillfällig tandkänslighet eller smärta. Eftersom en tunn skikt av tandsubstansen tas bort innan veneers appliceras, kan detta göra dentintubuli (små rör i den naturliga tanden) mer exponerade. Det kan resultera i ökad känslighet mot varmt, kallt eller sött under en kort tid efter appliceringen. I de flesta fall är känsligheten temporär och försvinner inom några dagar efter appliceringen.

Tiden efter operationen kan det vara bra att äta kost som är flytande och går att mosa, att hålla munnen ren genom skonsam borstning och användning av munskölj samt att undvika tobak. Under de första timmarna och dygnen efter operationen finns det fler instruktioner att tänka på för att ta hand om eventuella biverkningar och minska riskerna, denna information ges på plats.

Steg för steg – Tandimplantat hos oss2024-06-13T10:36:36+01:00

När behöver man tandimplantat?

14 oktober, 2021

Tandimplantat

Tandimplantat är en behandling som kan användas för att ersätta förlorade tänder. Det är en långsiktig lösning för att förbättra både utseende och funktion. Implantaten består av en titan eller zirkoniumskruv som fästs i käkbenet, och en krona, brygga eller protes som fästs på skruven/skruvarna. Resultatet ser ut och känns som naturliga tänder och kräver normalt ingen särskild vård som skiljer sig från din vanliga hygienrutin. Det finns flera olika tillfällen då tandimplantat kan vara ett bra behandlingsalternativ för dig. Nedan följer några av de främsta anledningarna:

Vid förlust av en eller flera tänder

En av de vanligaste orsakerna till att man behöver tandimplantat är att man har tappat en eller flera tänder. Förlust i tandraden kan exempelvis ske till följd av trauma, karies, eller parodontit. Tandimplantat är då ett utmärkt sätt att behandla delvis tandlöshet, eftersom de ser ut och fungerar precis som dina naturliga tänder.

När enskilda tänder är skadade

I vissa fall kan det hända att en enskild tand blir så skadad att den behöver tas bort och då kan ett tandimplantat vara det bästa sättet att fylla ut tandluckan. Detta är särskilt vanligt om det handlar om en framtand eller en annan synlig tand i fronten, eftersom ett tandimplantat kan se mycket realistiskt ut.

När behöver man tandimplantat?

Problem med tandproteser

Många människor som använder tandproteser upplever problem med dem, till exempel att de inte sitter på plats ordentligt eller att de orsakar smärta. Tandimplantat kan vara ett utmärkt alternativ för personer som upplever att proteser är tröttsamt. Genom att förankra proteserna i käkbenet blir de mer hållbara och stabila.