Navigationskirurgi för tandimplantat2023-04-20T16:13:11+01:00

Navigations­­kirurgi för tand­implantat

Home » Tandimplantat » Navigationskirurgi för tandimplantat

Navigationskirurgi för tandimplantat

Dela denna sida

Navigationskirurgi för tandimplantat är nästa generationens behandling inom området. Navigationskirurgi med Navident® är den allra senaste tekniken. Boka tid.

För oss har guidad-kirurgi (datorstödd implantatbehandling) varit en traditionell säker och beprövad metod sedan millenieskiftet medan det är en ny teknik för många andra kliniker.

Nu går vi vidare och lanserar navigationskirurgi som är nästa steg i utveckligen av datorstödda implantatbehandlingar. Denna metod ger tandläkare mer kontroll och bidrar till en säkrare behandling under operationen.

Denna metod kräver en 3-dimensionell röntgen (CBCT) för att kartlägga käkbenet innan operation. Efter att röntgebilden är tagen för tandläkaren över informationen till datorprogrammet Navident® där man planerar operationen. Vi kan då avgöra hur käkbenet förändras beroende på vart man befinner sig på röntgenbilden.

Detta bidrar till en mycket säker och noggrann planering inför operationen. Denna metod av titthålskirurgi skiljer sig från tidigare metoder med guider då tandlkäkaren kan orientera sig i realtid i käkbenet under operationen. Tandläkaren ser exakt vad han gör och vart han är i käkbenet på datorskärmen framför.

Navigationskirurgi för tandimplantat är det allra senaste och ger tandläkaren mer kontroll under operationen än tidigare och har i princip eliminerat värk, svullnad och blåmärken efter operation.

Till toppen