7 maj, 2021

Tandimplantat

Vad man kan förvänta sig av en implantat behandling

En implantat behandling är ett sätt att ersätta tänder som gått förlorade. Ett implantat är en enkelt beskrivet en titanskruv som ersätter rötterna i en tand. När implantatet har läkt fast tar men ett avtryck och låter tandteknikern teknikern tillverka en ny tand. Denna skruvas eller klistrast fast på själva implantatet. Resultatet blir en fullt fungerande tand.

En behandling på just dig som patient planeras utifrån dina förutsättningar. Det är alltså benets kvalité och anatomi som avgör vilken typ av implantat som passar just dig. Behandlinstiden är individuell och tandläkaren kan enkelt tala om hur långt tid det kommer att efter en utredning. Den vanligaste behandlingstiden är 2-8 veckor beroende på hur många tänder som ska ersättas.

Hur går en implantat behandling till?

Implantat behandling utförs på olika sätt för patienter med olika behov. Tandläkaren utreder och planerar innan operationen vilken typ och storlek av implantat som passar just dig. En operation utförs där implantaten får läka ihop med ditt käkben innan man kan skruva fast en krona. Läkningstiden är 6-8v men kan också skilja sig beroende på käkbenets kvalité. Materialet som implantaten är tillverkade av är rent titan men det har även börjat komma vita zirkoniumimplantat.

Individuell utredning och utvärdering

En implantat behandling kräver ett visst antal behandlingar och steg. Det första stege är en utredning. Utredningen består av olika typer av röntgenbilder, 3Dscanning, och foton. Efter att tandläkaren har gått igenom allt bokas patienten för en operation där tandimplantaten placeras i käkbenet utifrån planeringen som tandläkaren gör i exempelvis Simplant innan det är dags för operation.

Patienten får ut ett recept på antibiotika i förebyggande syfte innan operation. Det är också viktigt att patienten informerar vårdpersonalen om vilka mediciner man använder och vilka sjukdomar man har innan behandlingen påbörjas.

Under operation

Operationen utförs i olika steg. Det första steget är att ta bort den skadade tanden om den redan inte har tagits bort. Sedan skapar man plats för själva implantatet i käkbenet. Efter att området preparerats så placerar man implantatet. Eftersom vi på Swedish Dental utför en minimalinvasiv behandling slipper patienten svullnad och vi kan ta ett avtryck direkt efter operation.

Tandimplantat och bentransplantation

När man tar bort en tand där ett implantat ska sitta måste det ersätta med benersättningsmedel i området implantatet inte fyller ut. Detta är för att ett implantat är runt medan en tandrot ofta är oval. Läkningstiden är individuell men normalt sett brukar man få vänta ca 6-8 veckor.

Om vi vid planeringen av implantatoperationen ser att det ej går att placera ett implantat i samband med tandextraktion applicerar vi benersättningsmedel och avvaktar ca 4-6 månader. Anledningen är att benersättningsmedlet måste läka ihop med själva käkbenet innan implantatet kan opereras in.

Hos Swedish Dental går man aldrig tandlös. Om vi har dragit ut tänder i samband med implantat operation får man en ersättning antingen i form av en tandbro eller löständer.

Läkhätta under läkningtid

Under läkningstiden skruvas en läkhätta på själva implantatet så att mjukvävnaden, alltså tandköttet inte ska växa över implantatet. När det är dags för en krona på plats skruvas denna täckskruv av och kronan placeras smärtfritt på plats.

Avtryck och tillverkning av implantatkronor, broar eller proteser

I de flesta fall tas det ett avtryck direkt efter operationen och i vissa fall vill man avvakta med avtrycket om tandläkaren tycker att implantatet måste läka en viss tid innan.

Implantat tänder kan tillverkas i enstaka tänder, som en bro eller protes. Protesen kan tillverkas både som avtagbarprotes eller fastsittande.

Fördelen med en avtagbar protes är att man kan ta av den och hålla enklare rent under, medan den andra sitter fast och kan vara svårare att hålla rent.

Vi på Swedish Dental har kunniga anställda som enkelt kan visa hur man håller rent en fastsittandeimplantatprotes.

Efter operation

Att det käns obehagligt är helt vanligt men några vanliga reaktioner efter ett ingrepp kan vara bra att känna till som b.l.a.  Svullnader och blåmärken uppstår vid stora fall då käken ersätts totalt med implantat men hos Swedish Dental slipper du detta då vi utför operationen genom titthålskirurgi. Ömhet är vanligt förekommen men går över relativt snabbt. Blödning brukar oftast sluta så fort operationen är klar och en liten blödning kan förekomma samma kväll efter att bedövningen har släppt helt. Om blödningen fortsätter i flera dagar ska du omedelbart kontakta din tandläkare eller besöka akuten om du inte får tag på tandläkaren.

Det är rekommenderat att äta mjukt mat så som fisk, potatis, köttbullar etc. Isglass eller yoghurt är den perfekta alternativen då det håller operationsområdet svalt. Dock inget hett som kaffe, te varm soppa.

Som med all kirurgi kan det uppstå komplikationer efter. För att undvika dessa komplikationer är det viktigt att försöka hålla munnen rent så gott som det går och hjälp finns alltid att få!

Under och efter denna behandling är det viktigt att inte röka då det kan påverka läkningen negativt.

Vi på Swedish Dental är här för våra patienter och kunna vägleda dem samt besvara alla deras frågor för att patienten ska känna sig i trygga händer. 

2024-06-10T12:17:30+01:00
Till toppen