12 juli, 2023

Tandimplantat

När behöver man tandimplantat?

Tandimplantat är en behandling som kan användas för att ersätta förlorade tänder. Det är en långsiktig lösning för att förbättra både utseende och funktion. Implantaten består av en titan eller zirkoniumskruv som fästs i käkbenet, och en krona, brygga eller protes som fästs på skruven/skruvarna. Resultatet ser ut och känns som naturliga tänder och kräver normalt ingen särskild vård som skiljer sig från din vanliga hygienrutin. Det finns flera olika tillfällen då tandimplantat kan vara ett bra behandlingsalternativ för dig. Nedan följer några av de främsta anledningarna:

Vid förlust av en eller flera tänder

En av de vanligaste orsakerna till att man behöver tandimplantat är att man har tappat en eller flera tänder. Förlust i tandraden kan exempelvis ske till följd av trauma, karies, eller parodontit. Tandimplantat är då ett utmärkt sätt att behandla delvis tandlöshet, eftersom de ser ut och fungerar precis som dina naturliga tänder.

När enskilda tänder är skadade

I vissa fall kan det hända att en enskild tand blir så skadad att den behöver tas bort och då kan ett tandimplantat vara det bästa sättet att fylla ut tandluckan. Detta är särskilt vanligt om det handlar om en framtand eller en annan synlig tand i fronten, eftersom ett tandimplantat kan se mycket realistiskt ut.

När behöver man tandimplantat?

Problem med tandproteser

Många människor som använder tandproteser upplever problem med dem, till exempel att de inte sitter på plats ordentligt eller att de orsakar smärta. Tandimplantat kan vara ett utmärkt alternativ för personer som upplever att proteser är tröttsamt. Genom att förankra proteserna i käkbenet blir de mer hållbara och stabila.

Svårigheter med att tala och tugga mat

Om en person har svårt att tala och tugga mat på grund av förlorade eller skadade tänder, kan en tandimplantat givetvis hjälpa till att lösa detta problem. Två livsviktiga funktioner, socialisering och näringsintag, kan på så vis återställas för en bättre livskvalitet.

Estetiska problem med tänderna

Tandimplantat kan också användas för att förbättra utseendet på dina tänder. Om du är missnöjd med utseendet på dina tänder kan implantat användas för att fylla ut tomrum eller för att korrigera ojämnheter. Detta kan förbättra ditt självförtroende och din allmänna livsuppfattning.

Kontakta oss för hjälp med tandimplantat

Sammanfattningsvis kan tandimplantat användas för att ersätta förlorade tänder, förbättra utseendet och funktionen av tänderna eller hjälpa till att lösa problem med tandproteser. Om du upplever något av dessa problem kan det vara en god idé att överväga en tandimplantatbehandling. Detta är en populär och effektiv behandling som ger dig ett vackert leende att visa upp hemma och på jobbet redan dagen efter operationen. Kontakta oss för övriga frågor och konsultation eller läs mer om tandimplantat hos Swedish Dental här.

FAQ

Smärtan kan variera från person till person när det gäller att få tandimplantat. Under proceduren administrerar tandläkaren vanligtvis lokalbedövning för att minska smärtan. Efter operationen kan du uppleva viss obehag och smärta under de första dagarna, men din tandläkare kan ordinera smärtstillande medel för att lindra obehagen. Det är viktigt att följa tandläkarens instruktioner för att minimera smärta och undvika eventuella komplikationer.

Kostnaden för tandimplantat i Sverige varierar beroende på faktorer som antal och plats av implantat, komplexiteten i proceduren och material som används. Det är bäst att konsultera med din tandläkare för att få en mer exakt uppskattning av kostnaden för ditt specifika fall. Det finns också möjlighet att få ersättning från försäkringsbolag eller från det allmänna tandvårdsstödet om du uppfyller vissa kriterier.

Alla är inte lämpliga kandidater för tandimplantat. En person måste ha tillräckligt med benmassa och friskt tandkött för att stödja implantatet. Om en person lider av allvarlig tandköttssjukdom kan det göra det svårt att placera implantatet. Dessutom kan personer som röker eller lider av vissa hälsotillstånd, såsom diabetes eller osteoporos, ha svårigheter med att läka efter en operation. Konsultera din tandläkare för att ta reda på om du kan få tandimplantat.

2024-06-13T09:40:06+01:00
Till toppen