13 februari, 2019

News

Utvecklingen av tandimplantat

Tandimplantat har länge varit en av de mest fördelaktiga behandlingar för patienter som behöver tandersättningar. De ses som ett alternativ till avtagbara proteser då implantat förblir fixerade i käken som naturliga tänder. De är även mer fördelaktiga än en konventionell tandbro eftersom inga omgivande tänder behöver beröras eller skadas för att implantaten ska passa in.

Under årens lopp har tandimplantat tekniken genomgått en drastisk förändring. Skillnaden om man jämför med 40 år sedan är häpnadsväckande. Dagens text kommer att gå igenom de senaste fyra decennierna av tandimplantat för att fastställa hur det började och hur tekniken har förbättrats och blivit mer avancerad.

Tandimplantatets historia

I flera århundraden har människor sökt efter lösningar för att bekämpa tandlossning.

Det finns många gamla former av “implantat” men det första tandimplantatet skapades inte förrän på 1960-talet. Vid denna tidpunkt upptäcktes titan och ansågs ha alla egenskaper som behövdes för ändamålet. Det fungerade väl i käken och sågs som ett genombrott. Allt mer forskning gjordes och det första tandimplantatet någonsin utfördes 1965. Upptäckten av titanimplantat gjordes av en svensk ortopedkirurg därav skulle det kunna påstås att tandimplantatet föddes i Sverige!

Släta implantat vs grova implantats ytor

Under tandimplantatens tidiga dagar användes implantat med slät yta i större omfattning. Det finns ingen konkret förklaring till varför så var fallet men de flesta experterna antog det som den mest rationella lösningen.

Det enda problemet med denna metod var att läkningstiden var mycket längre än den är idag. Åren gick och det upptäcktes att implantatets släta yta låg till grund för den långa läkningstiden. Forskare fann att ben hellre växer mot grova ytor snarare än släta. Alltså kunde läkningsprocessen förkortas av att använda implantat med grövre yta.

Till följd av denna upptäckt kunde fler företag utveckla implantat med trådar på ytan av implantatet. Det bästa sättet att beskriva detta är att det ser ut som linjerna på en skruv som finns där för att skruva få en första primärstabilitet.

Det snabba utförandet

Nästa stopp i tandimplantatets evolution var hur snabbt behandlingen kunde slutföras. Förr i tiden kunde hela processen sträcka sig från några veckor till flera månader. Som tidigare nämnt berodde detta i stor utsträckning på vilken typ av implantat som skapades. Den släta ytan innebar en längre läkningstid för att käkbenet skulle läka in runt implantatet. Nuförtiden placeras implantatet snyggt i sin rätta position och stabiliseras mer eller mindre omgående.

Patienter slipper vänta och istället kan de få sin implantat bro direkt efter operation om man ersätter samtliga tänder i en käke. Denna metod är enormt fördelaktig för patienter då de slipper gå runt utan tänder under väntetiden. Nu kan du lämna kliniken med sprillans nya tänder och implantat på samma dag. Endast när man ska ersätta en eller flera tänder är det läkningstid på 6-12 veckor för att implantaten ska läka innan man kan få själva tanden.

Utveckling inom tekniken

Att påstå att tandimplantatets utveckling har varit stor under kort tid skulle vara en enorm underdrift. En stor del av implantatets utvecklingen beror på den extremt stora utvecklingen inom modern teknik.

Under våra operationer använder vi Navident och Simplant som är dator baserad teknologi för att utföra implantoperationen. Denna slags teknologi är revolutionerande då den låter oss se patientens käken i 3D. I dessa program kan vi även planera implantatet och hur dina nya tänder kommer se ut och sitta på plats innan vi utför operation på patienten. Programmen tillåter oss även att göra digitala avtryck vilket är en fördel då dessa är mycket mer exakta än de traditionella som använts under tidigare år. Detta gör att processen blir betydligt bättre då vi kan planera inför operationen inför operationstillfället och på så sätt åstadkomma en mer precis och säker behandling.. Så när det väl är dags för operationen kan vi utföra implantatet operationen med största med precision. Vår metod resulterar i mindre smärta, svullnad och ingen skada tack vare våra minimal invasiva teknik som gör att du kan gå till jobbet redan dagen efter.

Det har gjorts framsteg i materialen som används för att skapa tandimplantat och fastsittande tänderr . Idag kan du få implantat som liknar dina egna omgivande tänder.

Kanske är den viktigaste förändringen hur titanimplantat förändrats. I stället för solid titan skapas många av implantaten med hjälp av nanoteknik. På så vis har det förbättrat hur titanimplantat läker in i benet samtidigt som infektions riskerna sänks.

Slutsats: En förbättring

Det är drastisk skillnad mellan implantat nu och de som först skapades under 1965. Tandimplantatets struktur har förändrats samtidigt som det finns mycket teknologi som stödjer det. Tandläkare kan genomföra mer exakta behandlingar som är säkrare och mindre smärtsamma för patienter. Tiden för slutförandet har minskat och kvaliteten på moderna tandimplantat är inte jämförbar mot de äldre versionerna.

Tandimplantattekniken är mycket bättre än den en gång var och framsteg fortsätter att göras. Patientens upplevelse har förbättrats likväl resultaten. Detta har resulterat i att implantat har gått från att vara en behandling som de flesta tandläkare hellre undvek till något som nu föredras framför proteser och broar.

Här på Swedish Dental använder vi toppmodern teknologi för att kunna ge de bästa lösningarna. Vi hjälper dig att ersätta tänder utan obehag eller underhåll av en protes.

Kontakta gärna vårt team idag och få en gratis konsultation inför din första undersökning.

2023-04-20T16:15:56+01:00
Till toppen