News / Blog

Steg för steg – Tandimplantat hos oss

 

Tandimplantat är en revolutionerande behandling inom odontologin hos rätt patienter. Implantat kan permanent ersätta en eller flera tänder i käken genom fixturer som skruvas ner i käkbenet. Det första steget på vägen mot ett nytt leende med tandimplantat är en undersökning och behandlingsplan som görs hos en av våra duktiga tandläkare. När hen har presenterat alla dina behandlingsalternativ och bedömer att tandimplantat är möjligt för dig kan behandlingen påbörja.

Riskundersökning innan installation av tandimplantat

Det första som görs inför en tandimplantatinstallation är en undersökning av dina besvär och önskemål samt munhälsa, benmängd och benkvalitet var tandimplantat önskas. Med hänsyn till möjliga risker med tandimplantat är detta en viktig del för att se till att förutsättningarna är så goda som möjligt. Helst ses inga sjukdomar i munnen om det är fallet kan det innebära att man behöver nödvändiga tandbehandlingar innan den önskade behandlingen påbörjas. Det ska finnas möjlighet för dig att läka in implantaten och du ska kunna ”ta hand om” dina implantat. Du ska därför ha rätt ålder, inte vara för skör och inte heller purung. Unga patienter under 18 år anses inte aktuella för tandimplantat då käkarna inte vuxit klart ännu. Rökstopp brukar också rekommenderas för att förbättra prognosen för läkningen av implantatet i benet.

Efter att tandläkaren gjort sin bedömning och gett behandlingsalternativ anpassat till dina förutsättningar kan du själv fundera om du har ekonomin, tiden att vänta på att implantatet ska läka in i benet och möjligheter att komma på uppföljningarna som behandlingen innebär.

 

Kirurgisk placering av implantatet

När du gått med på att genomföra operationen är nästa steg den kirurgiska installationen av första delen av implantatet. Under denna procedur öppnar tandläkaren tandköttet för att exponera käkbenet och borrar sedan ett hål där implantatet ska placeras. Implantatet består vanligtvis av titan eller liknande material som är biokompatibelt med kroppen. När implantatet är på plats, sys tandköttet igen över det och en läkningsperiod på flera månader inleds.

Läkningsperiod och osseointegration

Under ungefär 2-4 månader behöver implantatet läka. Denna tid ger förutsättningar för implantatet att stabiliseras i käkbenet genom en process som kallas osseointegration. Detta är en avgörande fas som ger en långvarig stabilitet för den framtida protesen. Under läkningsperioden kan en tillfällig protes placeras över implantatet för att bibehålla estetik och funktion.

Återbesök och slutlig anpassning

När implantatet bedöms vara stabilt kan äntligen den slutliga protetiska ersättningen av tanden placeras ovanpå fixturen. Den permanenta protesen kan vara en individuell krona för enstaka tandersättning, en brygga för att ersätta flera angränsande tänder eller en avtagbar protes som fästs på flera implantat. Tandläkaren kommer att kontrollera att protesen passar korrekt och justera den vid behov för att säkerställa optimal funktion och bekvämlighet. Sammanfattningsvis är en tandimplantatinstallation – för rätt patient – en effektiv metod för att ersätta förlorade tänder och återställa utseende och funktion. Tveka inte att kontakta oss om du tycker att implantat låter som något för dig!

 

FAQ

Hur lång tid tar det att installera ett tandimplantat?

Operationen för att placera fixturen i käkbenet går relativt snabbt, från 1-2 timmar. Tiden för läkning är dock längre. Generellt sett tar hela processen 2-4 månader då implantatet ska stabiliseras med hjälp av osseointegration.

Vilka steg ingår i installationen av implantat?

Applikationen av veneers kan potentiellt leda till tillfällig tandkänslighet eller smärta. Eftersom en tunn skikt av tandsubstansen tas bort innan veneers appliceras, kan detta göra dentintubuli (små rör i den naturliga tanden) mer exponerade. Det kan resultera i ökad känslighet mot varmt, kallt eller sött under en kort tid efter appliceringen. I de flesta fall är känsligheten temporär och försvinner inom några dagar efter appliceringen.

Vilka steg ingår i installationen av implantat?

Tiden efter operationen kan det vara bra att äta kost som är flytande och går att mosa, att hålla munnen ren genom skonsam borstning och användning av munskölj samt att undvika tobak. Under de första timmarna och dygnen efter operationen finns det fler instruktioner att tänka på för att ta hand om eventuella biverkningar och minska riskerna, denna information ges på plats.
Steg för steg – Tandimplantat hos oss2023-12-11T10:56:14+01:00

Finns det några risker med veneers?

Framsteg inom tandvårdens estetiska sektor har gett upphov till bland annat veneers, också kallat skalfasader. När det kommer till denna typ av tandvård är målet att tänderna ska vara naturligt vackra och hålla livet ut. Är det en rimlig målsättning och vilka är de största riskerna med veneers? Låt oss utforska detta närmare.

Estetiskt utfall 

Veneers är tunna skal av porslin eller kompositmaterial som placeras över framsidan av tänderna för att förbättra deras utseende. Fasaderna kan användas för att korrigera missfärgning, ojämnheter, sprickor eller för att förbättra tandens form. Behandlingen har blivit ett hållbart alternativ till bland annat tandblekning och tandreglering. 

Såsom vid alla estetiska behandlingar är den största risken med veneers att resultatet inte överensstämmer med kundens förväntningar. Vid konsultation och undersökning tas därför alltid en dialog kring önskemål och rimliga utfall innan behandlingen påbörjas. Läs några av våra kunders recensioner här

Finns det några risker med veneers?

Material och hygien   

En av de största fördelarna med veneers är att de tillverkas av material som används varje dag inom estetisk tandvård, antingen porslin eller komposit, med både utseendemässiga och mekaniska fördelar. Fasaderna kommer att sättas fast med permanent cement som är framtaget speciellt för materialet i dina fasader. Risken är därför liten för negativa reaktioner eller allergier mot materialet och fasaderna bibehåller en naturlig och hållbar estetik över tid.

Med korrekt munhygien och regelbunden tandvård är risken för infektioner i samband med veneers liten. Under appliceringen av veneers kan det dock uppstå tillfälliga problem som obehag, inflammation eller svullnad i tandköttet. Patienter uppmanas att upprätthålla en god tandborstnings- och tandtrådsrutin samt att besöka tandläkaren regelbundet för rengöring och kontroll.

Tandpreparation 

Enligt tandvårdspraxis utförs tandpreparationen med minimal invasivitet. Det innebär att tanden där veneern ska fästas endast behöver göras marginellt mindre, vilket minskar risken för skador på den naturliga tandsubstansen. Med tandvård som avverkar tandsubstans försvagas dock alltid tanden. Det är viktigt att förstå att behandlingen är irreversibel och att tandsubstansen som tas bort inte går att återfå. Preparationen görs givetvis under bedövning och är inte smärtsam. 

Sammanfattningsvis, med högkvalitativa material, minimal tandpreparation och sist men inte minst en professionell utvärdering är riskerna små för en misslyckad behandling. Om du länge har skämts över ditt leende och vill göra något åt det kan veneers vara ditt livs bästa investering. Genom att följa rekommenderade hygienrutiner förblir veneerbehandlingen hållbar. 

Var inte rädd att utforska möjligheterna med veneers – det kan vara början på din resa mot ett vackrare leende! Kontakta oss för fler frågor och konsultation här

FAQ

Finns det några långsiktiga risker för skador på den naturliga tandstrukturen vid användning av veneers?

Generellt sett innebär applikationen av veneers en minimal risk för skada på den naturliga tandstrukturen. Men om inte tillräckligt med tandsubstans är kvar kan tanden bli mer mottaglig för framtida skador och missfärgning. Regelbundna tandundersökningar och god oral hygien, inklusive regelbunden tandborstning och användning av tandtråd, kan också bidra till att säkerställa att de naturliga tänderna förblir friska under lång tid.

Kan applicering av veneers leda till tandkänslighet eller smärta?

Applikationen av veneers kan potentiellt leda till tillfällig tandkänslighet eller smärta. Eftersom en tunn skikt av tandsubstansen tas bort innan veneers appliceras, kan detta göra dentintubuli (små rör i den naturliga tanden) mer exponerade. Det kan resultera i ökad känslighet mot varmt, kallt eller sött under en kort tid efter appliceringen. I de flesta fall är känsligheten temporär och försvinner inom några dagar efter appliceringen.

Vilka är de vanligaste riskerna och komplikationerna associerade med veneers?

Under processen att applicera veneers kan det uppstå vissa utmaningar. Det är inte ovanligt att patienter upplever temporära problem som obehag, inflammation eller svullnad i tandköttet. Utöver det kan det även hända att veneers får fel färg eller form vid applicering, vilket innebär att justeringar kan bli nödvändiga. Dessutom är det viktigt att notera att en tunn skikt av den naturliga tandsubstansen behöver avlägsnas för att kunna applicera veneers, vilket medför en risk för skada på tandsubstansen.
Finns det några risker med veneers?2023-12-11T10:39:54+01:00
Till toppen