14 augusti, 2023

Vad är veneers?

Vad är veneers?

Veneers består av tunna skal av porslin eller tunna lager av kompositmaterial som placeras för att krama om och täcka tändernas framsida. I den här artikeln kommer vi att gå igenom behandlingen och vilka kosmetiska önskemål det kan hjälpa.

Veneers – vilka kosmetiska önskemål kan det hjälpa

Veneers, eller fasader på svenska, är tunna skal av porslin eller kompositmaterial som placeras över framsidan av tänderna för att förbättra deras utseende. De kan användas för att korrigera missfärgning, ojämnheter, sprickor eller för att förbättra tandens form. Veneers är ett populärt alternativ istället för tandblekning och tandreglering.

Genom att förbättra tändernas utseende kan veneers också öka självförtroendet hos många patienter och på så vis underlätta sociala och dagliga funktioner som att tugga mat och tala tydligt. 

Det är lätt att blanda ihop veneers och kronor då de är tandkosmetiska behandlingar som kan förbättra utseendet på tänderna samt funktion. Veneers är i allmänhet mer lämpliga om du vill korrigera mindre skönhetsproblem som ovan nämnt. Kronor å andra sidan används oftast om tänderna har större skador, fyllningar eller om en tand har genomgått rotfyllning. Kronor täcker helt tanden och ger mer stöd och strukturstyrka. Du kan läsa mer om Veneers här.

Skonsam behandling

Vid ditt första besök utförs ofta en undersökning och eventuella förberedelser för skalfasaderna. För att dina fasader ska passa ordentligt slipas en del av den yttersta emaljen bort, vanligtvis upp till en millimeter. Det är därför en irreversibel behandling att få veneers. Jämfört med slipningen som görs på tänder inför kronor och broar är dock behandlingen mycket skonsam. Det är viktigt att notera att tandläkaren alltid försöker ta bort så lite tandsubstans som möjligt för att bevara så mycket av den naturliga tanden som möjligt. Slipningen görs vid behov under bedövning och är inte smärtsam.

Avtryck kommer sedan att tas på de aktuella tänderna. Information om kosmetiska önskemål (inklusive form och färg) skickas till en tandtekniker som framställer skalfasaderna. Laboratoriet kommer att behöva några veckor för att förbereda dem, och under tiden kan du använda temporära fasader.

Vid det andra besöket är dina permanenta fasader klara och redo att sättas på plats. Proceduren kommer inte att vara smärtsamt, även om det kan vara lite obehagligt. Porslinsfasaderna kommer att justeras och fästa på dina tänder med hjälp av ett permanent cement.

Behandlingsstegen är liknande för porslin- och kompositfasader. När det kommer till kompositfasader kan dock slipning på emaljen ibland anses onödig, vilket innebär att ingen tandsubstans behöver tas bort. Kompositfasader kan i vissa fall också framställas endast på ett besök. I detta fall kan tandläkaren binda kompositmaterialet och justera det direkt på dina tänder för att uppnå önskat estetiskt resultat. Kontakta oss för en undersökning och diskussion om vilket alternativ som passar dig bäst.

Omhändertagande och hållbarhet

Permanenta veneers kan hålla årtionden eller till och med längre om de tas om hand på ett korrekt sätt och om regelbundna tandläkarbesök och god munhygien bibehålls. Det är förstås viktigt att undvika att tugga på för hårda föremål och att använda tänderna som verktyg även fast porslin och härdad komposit är starka material. Vi rekommenderar också att du följer en diet som inte innehåller många drycker eller mat som kan orsaka missfärgningar. Till exempel kan tobak, kaffe, vin eller mörk juice färga dina naturliga tänder och dina fasader. Livsmedel som bär, rödbetor eller tomatbaserade såser kan också färga tänderna. 

Du tar alltså hand om dina veneers precis som du skulle ta hand om dina naturliga tänder genom att borsta och använda tandtråd regelbundet. Det är förstås viktigt att få tandvård regelbundet, förslagsvis 1-2 gånger per år, för att kontrollera dina tänder och veneers för eventuella problem.

FAQ

Vanligtvis är det inte smärtsamt att få veneers eftersom behandlingen utförs med bedövning. Men vissa personer kan uppleva viss obehag eller ömhet efter tandpreparationen. Det är normalt och kan lindras med milda smärtstillande medel, som rekommenderats av din tandläkare. Det är viktigt att följa din tandläkares instruktioner noggrant efter behandlingen för att minska obehaget och maximera resultatet av dina veneers.

Veneers kan behöva bytas ut efter ett antal år beroende på hur väl de underhålls och används. Men med bra tandhygien och regelbunden tandvård kan veneers hålla upp till 10-15 år eller längre. Det är viktigt att vara medveten om eventuella begränsningar och risker innan man väljer att genomgå en behandling med veneers.

Veneers ser naturliga ut om de är rätt utformade och anpassade till patientens individuella tandform och färg. Moderna tekniker och material gör det möjligt att skapa veneers som inte skiljer sig mycket från patientens naturliga tänder.

2024-06-13T10:10:59+01:00
Till toppen