25 november, 2020

News

Vad är digital tandvård?

Den digitala tekniken och möjligheterna utvecklas ständigt runt om i världen och den digitala tandvården följer med i denna utveckling.

Så låt oss svara på frågan vad är digitalt tandvård egentligen är?

Den kunskapen som finns har utnyttjats för att utveckla den digitala tandvården. Det är tack vare de detta vi inom tandvården behandla patienter på nya sätt.

Vi på Swedish Dental håller oss uppdaterade inom och jobbar hårt för att vara framkant vad gäller framtidens digitala tandvård.

Olika typer av den digitala tekniker inom tandvården.

Mycket inom dagens tandvård är beroende av den moderna tekniken, eftersom det är mycket som är datorstyrd.

3D SCANNING AV KÄKBEN (cbct röntgen)

Vi har på Swedish dental använt oss digital teknik sedan början på milleniet. Vi var bland de första i Europa att införskaffa en så kallad CBCT (3D) röntgen. Denna röntgen använder vi främst för utredning inför implantatoperationer men även för att kartlägga sjukdomar i käkbenet. Med hjälp av denna röntgen kan vi behandla patienten minimalinvasivt vilket leder till att läkningsprocessen går snabbare och patienten då man slipper värk svullnad eller blåmärken efter operation.

Med hjälp av programmet Simplant planerar vi operationen i förväg, dvs, hur och vart implantatet ska sitta och om det behövs att beställas en s.k. ”guide” skena eller utföra benförbättrande åtgärder. Tack vare denna digitala teknik så minimerar vi även operations tiden.

Man kan helt enkelt fortsätta sin vardag som vanligt dagen efter!

Konventionell digital röntgen och CBCT röntgen

En CBCT är en datortomografi med konstråle – som är en roterande röntgenmaskin som ger en tredimensionell vy av tänderna och käken. Denna teknik identifierar orala tillstånd som inte kan detekteras med hjälp av vanliga röntgenundersökningar. En CBCT kan också bestämma den exakta positionen för tänderna och deras rötter samt nerver som ligger i anslutning till tänderna.

Medan patenten sitter på stolen kan tandläkaren snabbt granska dessa röntgenbilder och ge patienten ett snabbt svar om käkbenets tillstånd och därmed planera och boka operationstid direkt.

Intra oral röntgen

Med hjälp av den intra orala sensonr kan man se en mer detaljerad bild över den orala anatomin. Eftersom det är en digital bild kan man manipulera den på datorskärmen för att kunna se olika förändringar mer detaljerat. Det är även lättare att illustrera olika förändringar för patienten vilket gör det möjligt för patienten att förstå behandlingen. Tex om det kommer en patient med tandvärk och det visar sig vara en spricka på tanden. Då tas en intraoral röntgen först, och syns inte det på röntgen så kan man med hjälp av en intraoral kamera visa det.

Med hjälp av den moderna tekniken kan man designa tänder på samma dag och visa det för patienten, vilket skulle ta ännu längre tid om man gjorde det på det gamla traditionella sättet.

Intraorala kameror

Det finns även kameror som är designade för att ta foton i munhålan på patienten. Detta är ett mycket viktigt verktyg när man ska informera och visa patienten vilket behov av tandvård personen har. Man kan även dokumentera förändringar och jämföra dessa i ett senare skede om man misstänker någon typ av sjukdom i slemhinnan.

Vad är fördelarna med den digitala tandvården?

Den digitala utvecklingen bidrar till att alla behandlare måste inhämta mer kunskap och lära sig att jobba på helt nya sätt. Studenter på tandläkarhögskolan borde utbildas mer inom den digitala tandvården, då allt mer digitalt förekommer inom vården idag.

När den digitala tekniken utvecklas och använts mer och mer blir behovet av ett bättre digitalt flöde viktigare för behandlare inom olika professioner. Vi kan förvänta oss en uppsjö av nya digitala lösningar inom en snar framti. Vi inom tandvården kommer att fortsätta använda nya innovativa maskiner som kommer att vara nödvändiga för att kunna bidra med bättre och mer kvalitativa behandlingar. Detta i sin tur kommer öka behovet för tandläkare och andra inom tandvården att utöka sina kunskaper.

Med ökningen av digitala tekniker förändras industrin. Vem som utför vad har förändrats inom tandvården. Digital utrustning som skannrar, datorprogramvara och fräsmaskiner han kommit in i laboratorierna, vilket innebär att de tandtekniska labben kan utföra mycket av arbetet själva och minska behovet av olika fräscenters.

Detta gör det naturligtvis också möjligt för klinikerna att tillverka olika protetiska konstruktioner som kronor och broar direkt till patienterna utan hjälp från en tandtekniker. Till följd av detta ökar konkurrensen och ställer högre krav på klinikerna och tandvårdspersonalen. Vi på Swedish Dental scannar och fräser ut kronor på kliniken. Detta för att patienten ska få en så behaglig och högkvalitativ behandling som möjligt.

Målet med ökad teknik är att det ska vara mer effektivt, högkvalitativt, skonsamt för patienten och en högre patientnöjdhet.

Tekniken möjliggör utmärkt kommunikation mellan tandläkare och patienter då det går att ladda upp filer, tillhandahålla pedagogisk rådgivning och behandlingsalternativ och vägleda patienter genom komplexa procedurer med smartphone-appar.

Sammanfattning

Följden av att digitala tekniker ökar inom tandvården kommer bidra till föändrad regelverk för tandvårdspersonal, så som mer strikta regler och lagar. Det kommer i slutändan krävas att mer utrustning är anpassad efter den digitala tandvården. Det kommer även finnas en bättre kontroll genom att behandlingar utförs digitalt. All denna utveckling inom den moderna tandvården bidrar därmed till en förbättrad patientsäkerhet!

2023-04-20T16:16:49+01:00
Till toppen