5 november, 2018

News

Utbildning

Utbildning

Vi på Swedish Dental strävar alltid efter att ligga i framkant och därför satsar vi mycket på utbildning. Tandläkare Rasmy och Arash åkte  ner och närvarade på EAO (European association of osseointegration) som hölls i Wien tidigare i år. Det är en stor kongress där man delar erfarenheter och har möjlighet att vidareutbilda sig vad gäller implantatbehandlingar.
Kongressen anordnar föreläsningar där forskare från hela världen redovisar nya rön angående implantatbehandlingar. Här diskuteras även olika behandlingsmetoder och vad man kan förbättra för att minska risken för exempelvis komplikationer. Kongressen anordnas varje år i en europeisk storstad och är bland dem största i världen.

Här kan man man även träffa innovativa företag som lanserar nya produkter som kan gynna er patienter på ett positivt sätt.

Våra sköterskor vidareutbildar sig också kontinuerligt och i år har några av dem varit på vidareutbildning hos Straumann för att lära sig mer om implantatbehandlingar samt komponenter som medföljer.

Vårt mål på Swedish Dental är att alltid kunna erbjuda våra patienter en tid samma dag om något akut inträffar. Därför var vår arbetsledare Naima och tandsköterska Lina på kurs förra veckan för att lära sig mer om hur vi kan förbättra vårt sätt att boka in patienterna på kliniken.

2023-04-20T16:15:34+01:00
Till toppen