14 maj, 2021

News

5 frågor att ställa din tandläkare före ett kirurgiskt ingrepp

Att besöka tandläkaren kan vara en ångestframkallande upplevelse för många av oss, särskilt om du ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp som tex. tandimplantat eller en rotfyllnings behandling. Ett sätt att minska känslor av ångest kan var att ha koll på vad som ska göras genom att ställa frågor till din tandläkare. Du kan ställa alla frågor, oavsett om du vill fråga om deras kirurgisk material, tandläkarens arbetserfarenhet, patientupplevelser etc.

På Swedish Dental är vi stolta över att ge våra patienter en öppen kommunikation mellan

Patient och behandlaren.  Tandläkaren ska få patienter att känna sig bekväm och trygg under behandlingen.

Det som är viktigt att komma ihåg är att du som patient har rättigheter. Det är viktigt att förstå varför du har fått denna diagnos och hur det påverkar. Du har även rätt att fråga alla dina frågor innan du godkänner en rekommenderad behandling.

5 frågor att ställa din tandläkare före ett kirurgiskt ingrepp.

1.Vad har jag för tandproblem? Kan du kort berätta. 

Denna fråga kan kännas ibland jobbigt att ställa men är en jätte viktig fråga! Det är viktigt att få en uppfattning av situationen så att man får en bättre förståelse.

Tandläkaren är skyldig att ge dig minst två alternativa behandlingsförslag om det går. Du kan dock fråga om det finns fler behandlingar som fungerar för ditt problem. Oftast tar tandläkaren hänsyn till vilket alternativ som är bäst i kombination med din ekonomiska situation. Det är därför viktigt att du som patient förmedlar vad du önskar efter att du fåt samtliga alternativ att ta ställning till.

2. Är denna behandling det bästa alternativen för mig?

Det är viktigt att få rätt information från början. Olika alternativ kommer med för och nackdelar så att du som patient har en valmöjlighet om det går att lösa just ditt problem med olika behandlings alternativ. Ibland kan man lösa vissa tandproblem tillfälligt och snabbt men man måste också tänka långsiktigt  och då är en quick fix inte bra i längden.

3. Vilken typ av fyllningsmaterial ska användas? 

Tandlagning en av de vanligaste behandlingarna som förekommer.  Fyllningsmaterial finns i olika typer och material och dessa används för olika ändmål. Det vanligaste materilet som används är dock plast för att utföra tandlagningar. Förr använde man amalgamfyllningar för att laga tänder med men i Sverige är det förbjudet att använda sig utav amalgam då det inte är miljövänligt material.

4. Hur påverkar denna behandling min livsstil och vad är rätt att äta under behandlingtiden?

Tandläkaren kan svara på dessa frågor om hur din livsstil och näringsliv kommer att påverkas och ge dig råd och tips om vad som är lämpligt för dig. På så sätt kan man bibehålla sina egna tänder friska mycket längre genom att undvika karies, missfärgningar, dålig andedräckt, infektioner, tandköttsproblem etc. Borstning och användning av tandtråd regelbundet är viktigt, men det är inte den enda förebyggande åtgärden.

5. Vad är riskerna och fördelarna med denna behandling? 

Varje behandling har sina risker. Det är viktigt att du först tar den diskuterar detta med din tandläkare och inte en tredje part som berättar om sina erfarenheter då allas situation är individuella.

Sammanfattning

Alla vill ha ett fint och friskt leende. Då är det viktigt bibehålla en god munhygien.

Det är viktigt med regelbundna besök till tandläkaren med ett visst tidsintervall som upprättas efter dina behov. Upptäcks det ett problem kan man åtgärda det tidigt innan skadan gått för långt. Det är viktigt att ha en tydlig, ärlig och öppen dialog tillsammans med sin tandläkare och på så vis bygga en trygg relation.

2023-04-20T11:59:25+01:00
Till toppen