26 maj, 2022

News

Munhygieninstruktioner För Äldre Patienter

En god munhygien kan ha en god påverkan på din hälsa när du blir äldre. Med hjälp av god vanor kan du undvika problem så som tandvärk och tandlossning och därmed förlorade tänder.

Tack vare en god munhälsa kan man också äta det mesta och njuta av livet och ha en helt annan livskvalité.

Patienter med hälsoproblem så som diabetes eller hjärtsjukdomar påverkas munhälsan mer med tanke på all medicinering.

Vi på Swedish Dental strävar efter att bibehålla en god oral hälsa hos våra patienter oavsett ålder och hälsotillstånd för en bättre livskvalité.

Munhygien För Vuxna I Medelåldern

För att bibehålla en god munhygien krävs det inte så mycket för en frisk människa förutom daglig användning av tandborste, tandtråd och fluorskölj samt komplettera med det din tandläkare/hygienist rekommenderar dig att använda.

Om de basala hygien rutinerna inte utförs samlas det plack r på tänderna och orsakar karies, inflammation i tandköttet och med tiden tandlossning.

Det rekommenderas att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger om dagen

Vanlig tandborstning och användning av tandtråd hjälper till att bibehålla en god munhygien. Det avlägsnar bakteriebeläggningar som kan orsaka andra problem så som inflammation i tandköttet och tandlossning. Efter varje borstning är det viktigt att använda mellanrumsborstar eller tandtråd för att uppnå en god oral munhygien

Du kan alltid be om att få hjälp hos din tandläkare med de basala hygienrutiner anpassad just för dig.

Som äldre är det viktigt att vara uppmärksam på förändringar i munnen. Det kan vara allt från en liten inflammation till allvarligare som tex. så som cancer. Sympton och förändringar som man själv kan vara uppmärksam på kan b.l.a vara;

 • Fläck i munnen, läppen eller halsen som känns obekväm eller öm.
 • Någon typ av klump eller utslag i området som läppar, munnen, eller halsen.
 • Fläckar som är vita eller röda
 • Uppleva svårigheter med att tugga, svälja, flytta käken eller tungan
 • Domningar i mun och tunga
 • Smärta i öronen utan hörselnedsättning

Det är svårt att säga hur många gånger en patient behöver besöka sin tandläkare eller hygienist för undersökning och renrengöring då det är individuellt. Utgå alltid utifrån det vårdgivaren rekommenderar. Det vanligaste intervallet brukar vara 1-2 gånger om året för en vuxen frisk människa medans äldre patienter som har svårt med hygienen kan behöva gå upp till  3-4 gånger/år.

Om du upplever muntorrhet ska du träffa en läkare

Med muntorrhet menas att man inte har tillräckligt mycket salivproduktion för att smörja slemhinnirna vilket kallas muntorrhet. Muntorrhet kan påverka din förmåga att äta, prata och svälja. Medicinering kan också påverka salivproduktionen.  Om du upplever dig själv som muntorr så kontakta din läkare eller tandläkare.

Hälsosamma vanor

Att äta hälsosamt och minska livsmedel och dryck som innehåller socker hjälper till att bibehålla en god munhygien, minska risken för sjukdomar i tänder, tandkött och slemhinnor.

Rökning och tobaksprodukter ger en ökad risk för oral cancer och tandlsossning. Alkohol är också negativt för den orala hälsan då den kan ge upphov till cancer.

Vad kan förväntas av en tandläkarundersökning

En basundersökning bör omfatta kontroll av samtliga tänder med röntgen samt kliniskt. Tandläkaren kontrollerar även om det finns tecken på sjukdom från tandkötttet och slemhinnorna. Frågor som kan ställas av tandläkaren är

 • Smärta i öronen utan hörselnedsättning
 • När du senast var på en tandläkarundersökning?
 • Känner du av några förändringar i munhålan
 • Känner du av värk av något slag eller har du tänder som är lösa eller känsliga
 • Har du svårt att tugga/svälja och upplever du några förändringar i smaken?
 • Blöder du lätt från tandköttet?
 • Har du kännt av någon generell ömhet eller svullnad i munnen

Det som kontrolleras under undersökningen är b.l.a;

 • Ansikte och läppar, finns det några avvikelser
 • Bettkontroll och tuggförmåga
 • Käkarnas relation till varandra.
 • Tecken på sjukdom i slemhhinnor på kinder/tunga, munbotten.
 • Kontroll av tänderna, fyllningarna, sprickor, tandfickor eller annat.
 • Proter: Patienter med proteser (löständer) måste rengöra sina löständer minst en gång per dag. Protesen ska sitta bra och ska inte heller orsaka skavsår i slemhinnan vilket tandläkaren kontrollerar
2023-04-20T15:55:44+01:00
Till toppen